„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.: „Zakup i montaż systemu ogrzewania i klimatyzacji VRF, zakup i montaż automatyki obiektowej Roger„
mająca na celu Rozwój działalności gospodarczej poprzez stworzenie innowacyjnej oferty obiektu hotelowego w Przewłoce w oparciu o
innowacyjny system grzewczo-klimatyzacyjny i innowacyjny system automatyki hotelowej oraz utworzeniu 1 miejsca pracy do dnia
ostatecznego wniosku o płatność
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowana operacja nastawiona jest na innowacje, która zapewni rozwój istniejącego przedsiębiorstwa poprzez utworzenie miejsca pracy i zapewni zatrudnienie osób należących do grup defaworyzowanych, co najmniej 1 etat średnio roczny.